www.wp.pl dzieci.pl

zapomniałem hasła » Nie masz konta? Załóż je »

przedszkolak

Kiedy dziecko jest gotowe do szkoły?

Dzieci.pl 2012-02-13 11:33 1 opinii

Sejm przesunął o dwa lata wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków - z 2012 na 2014 rok, aby umożliwić szkołom lepsze przygotowanie się. Oznacza to, że jeszcze tylko w tym i w 2013 roku, rodzice sami będą mogli podjąć decyzję, czy posłać swojego sześciolatka do pierwszej klasy czy do zerówki. Jak sprawdzić czy dziecko jest gotowe?

Kiedy dziecko jest gotowe do szkoły?

Gotowość szkolna to równowaga miedzy wymaganiami, jakie stawia przed dzieckiem szkoła a jego potencjalnym rozwojem w aspekcie fizycznym, społecznym, umysłowym, emocjonalno – motywacyjnym i percepcyjno - motorycznym. To czy dziecko będzie podatne na naukę w szkole zależy więc od jego rozwoju w wielu obszarach.

Niezwykle ważne jest celowe wspieranie postępów dziecka w taki sposób, aby żaden z obszarów nie został zaniedbany czy pominięty a proces rozwojowy przebiegał harmonijnie. Ma to zapewnić roczny obowiązek przygotowania do nauki w szkole realizowany w grupach przedszkolnych. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego opisuje „proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci” gwarantując im „możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych” oraz wyznacza nauczycielom cele pracy dydaktyczno – wychowawczej prowadzące do osiągnięcia niezbędnych kompetencji we wszystkich wyżej wymienionych obszarach.

Nakłada również na nauczycieli obowiązek prowadzenia wnikliwej obserwacji pedagogicznej, pozwalającej na przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I. Interpretacja wyników dostarcza nauczycielom szczegółowych informacji w zakresie osiągniętych już umiejętności i tych, nad którymi należy jeszcze popracować, stanowiąc bazę do tworzenia indywidualnych programów korygowania i wspierania rozwoju. Diagnoza, a następnie skuteczne oddziaływania dydaktyczno - wychowawcze mają doprowadzić do osiągnięcia przez dziecko optymalnych dla niego umiejętności w zakresie kompetencji koniecznych do rozpoczęcia nauki.

W zakresie rozwoju fizycznego istotny wpływ na funkcjonowanie w szkole ma ogólny stan zdrowia dziecka. Uczeń w klasie pierwszej powinien dysponować odpowiednim zasobem sił oraz odpornością na zmęczenie. Zły stan zdrowia powoduje szybkie nużenie się, męczliwość oraz obniżenie ogólnej wydolności dziecka niezależnie od rodzaju podejmowanej aktywności. Ma również wpływ na wyniki edukacyjne w związku z nieobecnościami ucznia na zajęciach. Kolejnym istotnym aspektem jest sprawność ruchowa. Jej poziom powinien być na tyle wysoki, aby gwarantował dziecku samodzielność w zakresie czynności samoobsługowych (ubieranie się, jedzenie, posługiwanie się prostymi przyborami).

Ścisły, bezpośredni związek z osiągnięciem sukcesu w szkole ma prawidłowy rozwój narządów zmysłów i artykulatorów. Wady wzroku, słuchu czy zaburzenia koordynacji ruchowej utrudniają odbiór informacji oraz wykonywanie kierowanych do dziecka próśb i poleceń. Nieprawidłowa wymowa często jest przyczyną kłopotów komunikacyjnych w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

Ogromne znaczenie w procesie edukacji dziecka odgrywa prawidłowo przebiegająca integracja funkcji percepcyjno - motorycznych. W toku nauki szkolnej opiera się ono w dużej mierze na spostrzeżeniach wzrokowych oraz słuchowych. Dziecko rozpoczynające naukę w klasie pierwszej powinno opanować umiejętność rozdzielania zdań na poszczególne wyrazy, wyrazów na sylaby i głoski, oraz tworzenia całych wyrazów z poszczególnych sylab.

Niezmiernie ważna jest lateralizacja – czyli postępujący w trakcie rozwoju proces kształtowania się dominacji jednej strony ciała nad drugą, dotyczący pracy rąk, nóg i oczu.

JUŻ JESTEŚMY NA FACEBOOKU! DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI SZCZĘŚLIWYCH RODZICÓW!

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O CIĄŻY I WYCHOWANIU:

Mężczyzna w ciąży
Pigułka wierności

BAJKA DLA TWOJEGO DZIECKA
Wojownicza babcia


Opinie (1)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

2
0
~mama 2012-02-17 (21:26) 5 lat 8 miesięcy 10 godzin i 5 minut temu

A ja nie zyczę sobie aby mój synek poszedł do szkoły jako sześciolatek, tym bardziej, ze urodził się pod koniec 2008 r. i własciwie pójdzie pod przymusem, do I klasy jako 5- latek. Zmuszanie 5- latka do siedzenia w ławce przez 45- minut powinno byc karane. Posłowie- nieroby nie moga wytrzymać w ławkach podczas posiedzenia sejmu, a są dorosłymi i "odpowiedzialnymi" ludźmi, a małe dziecko, które chce sie bawić będzie musiało sie uczyć.

odpowiedz