www.wp.pl dzieci.pl

zapomniałem hasła » Nie masz konta? Załóż je »

po rozwodzie

Sąd rodzinny - postrach czy pomoc?

dzieci.pl 2011-09-27 09:59 4 opinii

Sądy rodzinne orzekają z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w przypadkach czynów demoralizujących i karalnych popełnianych przez nieletnich, ale także w sprawach związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

Sąd rodzinny - postrach czy pomoc?

Sąd rodzinny jako jedyny władny organ jest w stanie umieścić dziecko poza jego naturalną rodziną i wyznaczyć mu rodzinę zastępczą.

Sędzia rodzinny orzeka w sprawie: przyznania opieki nad dzieckiem, zakazu lub ograniczenia widywania się z dzieckiem, w sprawach o uznanie ojcostwa, w sprawach rozwodowych, w sprawie alimentów na dziecko i współmałżonka oraz w sprawie przestępczości nieletnich.

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską obojga rodziców, chyba że zachodzą okoliczności, na podstawie których sąd może tą władzę ograniczyć lub pozbawić jej całkowicie obojga lub jedno z rodziców. Władza rodzicielska została określona jako takie postępowanie, które ma przyczyniać się do dbałości o dobro dziecka i interes społeczny. Według przepisów określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, rodzice zobowiązani są z należytą troską dbać o rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy dziecka. Zobowiązani są także w imię społecznego interesu przyczyniać się w procesie wychowawczym do tego, aby przygotować dziecko do przyszłego samodzielnego życia, pracy dla dobra społeczeństwa, zgodnie z uzdolnieniami dziecka. A zatem rodzice powinni wziąć pod uwagę indywidualną osobowość dziecka i tak nim pokierować, aby w przyszłości mogło w pełni wykorzystywać swój potencjał twórczy.

Rodzice są opiekunami prawnymi dziecka i jego reprezentantami ustawowymi, a więc reprezentują je w sprawach urzędowych, przy czynnościach prawnych związanych np.: ze sprawami między dzieckiem a jednym z rodziców, także dotyczących majątku dziecka oraz pełnią bezpośredni nadzór nad wydatkowaniem tego majątku. Jeżeli dziecko uzyskuje dochód, to wedle przepisów, powinien być on w większej części przeznaczony na zaspokojenie niezbędnych potrzeb dziecka. Jeżeli żadne z rodziców nie może z różnych względów, np.: przez konflikt interesów, reprezentować swojego dziecka, sąd wyznacza kuratora.

Kuratela to instytucja zbliżona do opieki. Ustanawiana jest sądownie w celu ochrony osób, ich praw oraz majątku osób, które same nie mogą choćby ze względu na wiek, prowadzić swoich spraw. Kurator sądowy może obejmować swoją opieką dziecko poczęte, małoletnie, częściowo lub całkowicie niepełnosprawne oraz osobę ubezwłasnowolnioną. Istnieje kilka modeli kurateli sądowej. Pierwszym z nich jest kuratela kontrolna – jest to model najczęściej stosowany wobec nieletnich przestępców lub niedostosowanych wychowanków. Oddziaływania kuratora skupiają się na wskazaniu nieletniemu właściwych dróg postępowania, nadzorze jego sprawowania oraz egzekwowaniu zmian. Często oddziaływania te skupiają się na wzmocnieniu kontroli poprzez wskazanie potencjalnej surowszej kary, którą są środki wybierane przez sąd, np.: czasowe ograniczenie wolności. W przypadku dokonanych przez nieletniego przestępstw, od 13 r.ż może on zostać umieszczony w zakładzie poprawczym.

Drugim modelem kurateli jest tzw: casework, gdzie kurator to osoba wspierająca i podsuwająca gotowe rozwiązania. W tym modelu ważna jest współpraca kuratora i wychowanka z psychologiem, ponieważ model ten skupia się na tworzeniu wokół wychowanka atmosfery skłaniającej do podejmowania określonego rodzaju działań, np.: zaprzestanie samookaleczania się, uciekania z domu czy podejmowania prób samobójczych. Często model ten wykorzystywany jest w sytuacji, kiedy to źródłem kłopotów dziecka jest sytuacja w rodzinie i rodzice nie są w stanie właściwie wpłynąć na zmianę zachowań dziecka. Trzecim modelem jest system kurateli aktywizującej, gdzie kurator pełni rolę osoby wspierającej organizację życia wychowanka i wzmacnia jego współdziałanie z otoczeniem. Model przeznaczony głównie dla osób ubezwłasnowolnionych lub niepełnosprawnych, stosowany także wobec osób mających wyjść na wolność po długoletnich wyrokach. Czwarty model kurateli to kuratela wychowująca, która może stanowić połączenie modelu casework i kurateli aktywizującej, także często stosowana.


Opinie (4)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

0
0
~v-v 2017-07-09 (09:39) 2 miesiące 16 dni 18 godzin i 8 minut temu

Sedziowie w sądach rodzinnych o elita. Tylko jakiego grona :)

odpowiedz

2
0
~Marek_38 2015-11-30 (13:59) 1 rok 9 miesięcy 26 dni 13 godzin i 48 minut temu

Sądy rodzinne to jaskiinie zbójców. To instytucjonalizacja bezwzględności w realizacji doraźnych celów. Zakład krawiecki do szycia spadochronów dla kur...ów i złodziei. To miejsce gdzie zdziczenie obyczajowe przyjmowane jest z wypiekami na policzkach.

odpowiedz

6
0
~jacki12 2012-09-12 (17:42) 5 lat 13 dni 10 godzin i 5 minut temu

sądy rodzinne powinny orzekać na Marsie tam się nadają

odpowiedz

6
0
~. 2012-07-18 (12:09) 5 lat 2 miesiące 7 dni 15 godzin i 38 minut temu

postrach

odpowiedz