www.wp.pl dzieci.pl

zapomniałem hasła » Nie masz konta? Załóż je »
WARTO SKORZYSTAĆ: kalkulator tygodni w ciąży

lista spraw do załatwienia

Zadanie na II trymestr:Ustalcie własny model rodziny

Dzieci.pl 2012-10-10 00:14 0 opinii

Decydowanie się na dziecko to rzecz doniosła, to zgoda na to, aby twoje serce „spacerowało gdzieś poza twoim ciałem”. Oto krótka, lecz bardzo wymowna definicja macierzyństwa. Jej autorka Elizabeth Stone w metaforyczny sposób próbowała przekazać, jak bardzo bycie matką wiąże się z silnymi emocjami, na które nie zawsze mamy wpływ. Gdy kobieta rodzi dziecko, to w tym samym momencie jej partner staje się ojcem. Dla obojga oznacza to wiele zmian w ich życiu i konieczność dostosowania się do nich. Życie rodziny, tak jak życie pojedynczego człowieka, można podzielić na pewne etapy, czy inaczej mówiąc - cykle. Każdy z nich stawia przed partnerami inne zadania, każdy też wiąże się z tzw. kryzysem rozwojowym. Wszystkie znaczące wydarzenia są wyznacznikami kolejnych etapów w życiu rodziny, a przyjęło się je nazywać wskaźnikiem stadium życia rodzinnego. Nowe sytuacje wymagają od rodziny przystosowania się, zmiany dotychczasowych reguł, co często wiąże się ze stresem i napięciem.

Ustalcie własny model rodziny

Początkiem powstania nowej rodziny jest przeważnie związek małżeński lub partnerski. Ważnym zadaniem tej fazy jest „odcięcie pępowiny” od rodziny, w której się urodziliśmy. Można śmiało stwierdzić, że jest to warunek konieczny stworzenia podwalin pod budowanie udanej relacji. Uwikłany we własną rodzinę partner, nie potrafi prawidłowo odpowiadać na potrzeby współmałżonka. Często natomiast wymaga od niego zrozumienia i tolerancji, sam nie umiejąc rozwiązać problemu separacji, obciąża nim partnera.

Innymi ważnymi zadaniami w tej fazie jest ustalenie indywidualnego dla każdego związku modelu funkcjonowania. Nauczenie się praktycznego bycia razem, utworzenie wspólnych rytuałów, mitów i zwyczajów, ustalenie zasad właściwej komunikacji, wypracowanie sposobów wspólnego rozwiązywania problemów. Ten ostatni wątek jest niezwykle ważny, wyznacza on bowiem schemat kończenia sporów, który może charakteryzować daną parę w dalszych etapach jej życia. Pojawiające się w tym okresie problemy z rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych, są jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się par na psychoterapię. W tej fazie cyklu uczymy się prawidłowej komunikacji z partnerem, właściwego sygnalizowania potrzeb, dzielenia się z nim swoimi lękami i obawami.

Wypracowanie dobrej komunikacji pogłębia niezwykle ważną sferę, jaką jest intymność. Przez intymność rozumiemy tu uczucia wzmagające przywiązanie partnerów, tj. dbanie o dobro partnera, umiejętność doświadczania pozytywnych uczuć w jego obecności, wzajemny szacunek, zaufanie, wiarę w dobre intencje drugiej osoby. Jest to bardzo ważny składnik miłości. Zaniedbanie go może prowadzić do niemożności uzyskania wsparcia od partnera w ważnych chwilach , a po jakimś czasie, nawet do rozpadu związku. Nieumiejętność komunikowania swoich potrzeb powoduje, że narasta w nas złość, odsuwamy się od partnera, co z kolei często budzi jego rozżalenie i gniew. Podążając tą drogą, łatwo doprowadzić do zaostrzenia kryzysu, wzajemnej walki oraz narastającej, obopólnej niechęci między małżonkami. Warto, by partnerzy – zanim jeszcze zdecydują się na dziecko – wypracowali sobie właściwy model komunikacji, ponieważ w czasie ciąży, która jest dla całego systemu rodzinnego wydarzeniem stresującym, trudno się tego nauczyć.

Pojawienie się dziecka to według niektórych badaczy najważniejszy przełom w cyklu życia rodziny. Nowe zadania małżonków to przede wszystkim przystosowanie się do przyjęcia nowego członka rodziny, ustalenie innego niż dotychczas podziału obowiązków (dotyczących zarówno opieki i wychowania) i wreszcie zmiana przyjętych reguł funkcjonowania (dziecko wymusza zmianę sposobów komunikacji oraz interakcji). Rodzina staje w obliczu nowych wyzwań, przy czym, jeżeli udało się poprawnie wypełnić zadania poprzedniej fazy, to szansa na prawidłowe wykonanie zadań tej fazy jest duża. Przede wszystkim warto ustalić wzorce wzajemnych relacji, zadbać o to, by pojawienie się ról rodzicielskich nie zaburzyło wypracowanych wcześniej ról partnerskich. Należy zintegrować relacje rodzic – dziecko z relacjami mąż - żona.

Często pojawia się konieczność zaproszenia dziadków do udziału w opiece nad maleństwem, co może być dodatkowym wyzwaniem dla nowo powstałej rodziny, zmuszając ją tym samym do wyraźniejszego zaznaczenia własnych granic. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, zbyt daleko idącej ingerencji dziadków, co z kolei stanowić może źródło nowych napięć i konfliktów. Jeżeli małżonkom nie udało się wypracować niezależnej, autonomicznej i dojrzałej pozycji w związku, to pojawienie się dziecka, może spowodować regres niedojrzałego partnera, przejawiający się np. w zachowaniach rywalizacyjnych w stosunku do najmłodszego członka rodziny. Pojawia się wtedy walka o miłość i uwagę partnera. Niedojrzałość jednego bądź obojga małżonków może się przejawiać także w tendencjach ucieczkowych (ucieczka w pracę, sport, hobby czy relacje towarzyskie). Przyczyną tego jest często lęk przed odpowiedzialnością, nieumiejętność podziału powstałych obowiązków i ustalenia nowych granic. Można powiedzieć, że miernikiem dojrzałości do roli rodzica jest pozytywny bilans poczucia zysków i strat związanych z przyjściem na świat dziecka. Jeżeli wraz z pojawieniem się potomka czujemy, że straty przeważają nad zyskami, to znaczy, że nie dojrzeliśmy jeszcze do wzięcia na siebie odpowiedzialności za drugą, całkowicie bezbronną i zależną od nas osobę. Należy wyraźnie podkreślić w tym miejscu, że odpowiedzialność za dziecko jest dużo większa i bardziej obciążająca, niż ma to miejsce w przypadku odpowiadania za dorosłego partnera.

Pojawiające się przed nową rodziną bardzo trudne zadania, wymagają przede wszystkim umiejętności komunikacji i negocjacji. Jeżeli małżonkowie ze sobą nie rozmawiają, nie są w stanie dzielić się wątpliwościami i razem planować przyszłości, to jest duże prawdopodobieństwo, że ich drogi wkrótce się rozejdą. Następstwem takich wydarzeń będzie duże zagrożenie dla łączących ich uczuć, a w konsekwencji dziecko urodzi się w rodzinie, która nie będzie sprzyjać jego prawidłowemu rozwojowi.

Monika Wasilewska


Opinie (0)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!